Gör vardagen enklare för dina medarbetare – ge hemservice som en löneförmån.

Ni som arbetsgivare bestämmer vilka personalgrupper som är aktuella för våra tjänster och hur många timmar som får utnyttjas.

När ett avtal är slutet sköter Roett kontakten med anställde och bestämmer tillsammans innehållet i tjänsten. Vi gör regelbundna uppföljningar för att säkra kvalitén.

Vår personal har tystnadsplikt och kan uppvisa behörighetskort.

Bättre prestation

Dina anställda får bättre, trivsammare och längre vila mellan arbetspassen. Det kan leda till bättre trivsel och högre prestationsnivå på jobbet.

Enklare vardag för dina medarbetare med hemservice som löneförmån

Har du frågor?
Ring eller maila oss!

Kontakta oss